Markt

Beste geïnteresseerde voor markt op Oldtimerdag,

Standplaats op de Oldtimerdag met Braderie / Rommelmarkt te De Krim. Dit vindt plaats op zaterdag 25 mei 2019. Heeft u belangstelling, dan dient u het inschrijfformulier voor 1 mei  2019 in te vullen

Oldtimerdag met Braderie / Rommelmarkt De Krim 2018
Helmut  Guichelaar
Parallelweg 44
7782 PE De Krim
Telefoon: 0611007923

markt@oldtimerdagdekrim.nl

We proberen een gezellige markt te krijgen, met voor ieder wat wils. Dit jaar vragen we een kleine bijdrage om de onkosten te drukken, namelijk:

  • Voor kraam € 10,00.
  • Voor grondplaats €2,00 per meter.

We proberen de markt dit jaar tussen de oldtimers op te bouwen, om de spreiding van bezoekers te bevorderen.

De Braderie / Rommelmarkt begint om 10.00 uur. U wordt verzocht voor 9.00 uur de plaats te hebben ingenomen. Graag tot ziens op zaterdag 25 mei 2019.

Opgave:

– De markt start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
– Uw plaats dient uiterlijk om 9.00 bezet te zijn. ( Is dit niet het geval, dan behoudt de marktcommissie het recht om de plaats aan derden te geven.)
– U mag uitsluitend goederen verhandelen waarvoor u zich heeft laten inschrijven.
– En uitsluitend non food.
– U dient uw standplaats schoon achter te houden.
– Bij het niet naleven van bovengenoemde regels volgt onmiddellijk uitsluiting.
– De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.