Markt

Beste geïnteresseerde,

Op 25 mei 2024 wordt voor de zevende keer de Oldtimerdag in De Krim georganiseerd door Stichting voor ijsvermaak “Ons Genoegen”.
Op deze dag zal er, gelijk aan voorgaande jaren, een markt aanwezig zijn. De organisatie probeert een mooie markt met een gevarieerd aanbod neer te zetten. Er wordt naar gestreefd de markt tussen de oldtimers op te bouwen, om de spreiding van bezoekers te bevorderen.

De organisatie vraagt een kleine vergoeding voor de grondplaats om de kosten te drukken. Deze vergoeding is €4,- per meter. Ook is het mogelijk om een kraam te huren. De kosten hiervoor zijn €27,50 euro.

De Braderie / Rommelmarkt begint om 10.00 uur. U wordt verzocht voor 9.00 uur de plaats te hebben ingenomen. Graag tot ziens op zaterdag 25 mei 2024.

Opgave:

– De markt start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
– Uw plaats dient uiterlijk om 9.00 bezet te zijn. (Is dit niet het geval, dan behoudt de marktcommissie het recht om de plaats aan derden te geven.)
– U mag uitsluitend goederen verhandelen waarvoor u zich heeft laten inschrijven.
– En uitsluitend non food.
– U dient uw standplaats schoon achter te laten.
– Bij het niet naleven van bovengenoemde regels volgt onmiddellijk uitsluiting.
– De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.