Markt

Beste geïnteresseerde,

Op 6 juni 2020 wordt voor de vijfde keer de Oldtimerdag in De Krim georganiseerd door Stichting voor ijsvermaak “Ons Genoegen”.
Op deze dag zal er, gelijk aan voorgaande jaren, een markt aanwezig zijn. De organisatie probeert een mooie markt met een gevarieerd aanbod neer te zetten. Er wordt naar gestreefd de markt tussen de oldtimers op te bouwen, om de spreiding van bezoekers te bevorderen.

De organisatie vraagt een kleine vergoeding om de kosten te drukken, namelijk:

  • Voor kraam € 15,00.
  • Voor grondplaats €2,00 per meter.

De Braderie / Rommelmarkt begint om 10.00 uur. U wordt verzocht voor 9.00 uur de plaats te hebben ingenomen. Graag tot ziens op zaterdag 6 juni 2020.

Opgave:

– De markt start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
– Uw plaats dient uiterlijk om 9.00 bezet te zijn. ( Is dit niet het geval, dan behoudt de marktcommissie het recht om de plaats aan derden te geven.)
– U mag uitsluitend goederen verhandelen waarvoor u zich heeft laten inschrijven.
– En uitsluitend non food.
– U dient uw standplaats schoon achter te houden.
– Bij het niet naleven van bovengenoemde regels volgt onmiddellijk uitsluiting.
– De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.