– De markt start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
– Uw plaats dient uiterlijk om 9.00 bezet te zijn. ( Is dit niet het geval, dan behoudt de marktcommissie het recht om de plaats aan derden te geven.)
– U mag uitsluitend goederen verhandelen waarvoor u zich heeft laten inschrijven.
– En uitsluitend non food.
– U dient uw standplaats schoon achter te houden.
– Bij het niet naleven van bovengenoemde regels volgt onmiddellijk uitsluiting.
– De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.